Înregistrarea Proiectelor de Hotărâri

Înregistrarea Proiectelor de Hotărâri

Proiectele de hotărâri se vor înregistra în registru a)Evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative.
La înregistrarea proiectului de hotărâre, se completeaza toate câmpurile, cu excepția câmpurilor număr și data înregistrării.
Acestea se vor completa automat în funcție de numărul înregistrat anterior, iar data va fi întotdeauna cea din ziua curentă.
Data înregistrării se poate modifica ulterior: puteți modifica data în intervalul cuprins între penultimul document și data curentă în care vă aflați.
Câmpurile obligatorii sunt marcate cu steluță (*).
Acestea sunt: Funcția și numele inițiatoruluiTitlul proiectului de hotărâre și câmpul Compartimente.
La câmpurile Nume și Funcția, se vor adăuga numele inițiatorului proiectului de hotărâre și funcția.
Dacă sunt mai mulți inițiatori, se pot adăuga prin click pe butonul din partea dreaptă, Adaugă inițiator.

La secțiunea Avizele comisiilor de specialitate sesizate, se va completa denumirea comisiei, numărul și data avizelor.
Dacă sunt mai multe comisii de specialitate, se pot adăuga prin click pe butonul din partea dreapta, Adaugă comisie.

La secțiunea  Structura/Persoana din aparatul de specialitate al primarului responsabilă cu elaborarea raportului compartimentului de resort se va completa denumirea structurii sau numele persoanei, numărul și data înregistrării.
Pentru a adăuga mai multe structuri, se dă click pe butonul Adaugă structură.

După completarea câmpurilor, se dă click pe butonul => Adaugă proiect de hotărâre.
Câmpul finalizarea procedurii, se selectează doar după ce a fost luată decizia finală prin vot de: Adoptat, Respins sau Retras.

La selectarea statusului Adoptat, aplicația generează automat o hotărâre cu următorul numar disponibil, în registrul
b) Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative.
Dacă proiectul este respins sau retras, nu se generează Hotărâre.

Modificare status proiect:

Ultimul proiect adoptat poate avea acum statusul modificat: el poate fi trecut din nou în status Nou/ Retras/ Respins. Regula care permite această modificare este că HCL-ul asociat proiectului să aibă cel mai mare număr de înregistrare.
În momentul în care un proiect adoptat va avea statusul modificat, HCL-ul asociat va fi șters prin soft delete, iar numărul de înregistrare va fi eliberat astfel încât să nu existe întreruperi în numerele de înregistrare. 

Buton vizualizare documente pe structura veche:

Butonul de vizualizare documente pe structura veche din ambele registre HCL a fost mutat în partea de jos a paginii, sub tabel în partea dreapta, pe aceeași linie cu butonele Exportă CSV și Imprimă.


  • Related Articles

  • Ștergerea proiectelor și hotărârilor autorității deliberative

   Ca urmare a modificărilor aduse în modulul Monitorul Oficial Local cu ocazia publicării Ordinului 25/2021, s-a schimbat modul în care se șterg hotărârile și proiectele de hotărâri. Pentru ștergerea lor, vei avea nevoie să fii logat cu cont de ...
  • Înregistrarea Hotărârilor autorității deliberative

   Hotărârile vor fi generate automat de către aplicația Regista, și înregistrate în registrul b) Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, în momentul în care un Proiect de Hotărâre este înregistrat cu statusul Adoptat. Pentru ...
  • Modificările aduse registrelor de Hotărâri

   Modificările aduse secțiunii Hotărârile autorității deliberative Ca urmare a modificărilor aduse odată cu Ordinul 25/2021, secțiunea Hotărârile autorității deliberative din Monitorul Oficial Local își schimbă structura astfel, avem următoarele ...
  • Înregistrarea rapidă a documentelor

   Actualizare funcționalitate - înregistrarea rapidă a documentelor Pentru a eficientiza fluxul de rezervare numere din aplicația Regista, butonul Rezervă numere înregistrare a fost modificat în Adaugă documente rapid . Odată cu această modificare am ...
  • Înregistrarea documentelor

   Unde înregistrăm documentele? Putem să înregistrăm documentele electronic, în registratura generală, în registrele secundare sau în Monitorul Oficial Local. Când accesăm secțiunea registratură electronică - documente, din meniul din partea stângă, ...