Modificările aduse registrelor de Hotărâri

Modificările aduse registrelor de Hotărâri

Modificările aduse secțiunii Hotărârile autorității deliberative 

Ca urmare a modificărilor aduse odată cu Ordinul 25/2021, secțiunea Hotărârile autorității deliberative
din Monitorul Oficial Local își schimbă structura astfel, avem următoarele registre publice:
a) Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative
b) Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Care este fluxul de înregistrare al Hotărârilor Consiliului Local?

Pasul 1. Se dă proiectul de hotărâre și se înregistrează în registrul:
a) Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative.
Pasul 2. Are loc ședința Consiliului Local.
Pasul 3. Există două variante:
a. Nu se adoptă proiectul (respins sau retras) = rămâne înregistrat doar proiectul de hotărâre și nu se înregistrează și hotătârea  în registrul b);
b. Se adoptă proiectul = hotărârea este generată automat de către aplicația Regista și se va înregistra în registrul b)Evidența hotărârilor;

Pentru cum înregistrăm Proiectele de Hotărâri și video explicativ: Click aici.

Pentru cum înregistrăm Hotărârile și video explicativ: Click aici.
  • Related Articles

  • Modificările aduse registrelor de Dispoziții

   Modificările aduse secțiunii Dizpozițiile autorității executive Ca urmare a modificărilor aduse odată cu Ordinul 25/2021, secțiunea Dispozițiile autorității executive din Monitorul Oficial Local își schimbă structura astfel, avem următoarele registre ...
  • Registrele Hotărâri și Dispoziții

   Monitorul Oficial Local Modificări aduse în ianuarie 2021 - Registrele Hotărâri și Dispoziții De la lansarea MOL Regista, în conformitate cu Ordonanța de urgență 57/2019, modulul a fost îmbunătățit prima dată în ianuarie 2020, iar acum venim cu o a ...
  • Ștergerea proiectelor și hotărârilor autorității deliberative

   Ca urmare a modificărilor aduse în modulul Monitorul Oficial Local cu ocazia publicării Ordinului 25/2021, s-a schimbat modul în care se șterg hotărârile și proiectele de hotărâri. Pentru ștergerea lor, vei avea nevoie să fii logat cu cont de ...
  • Înregistrarea Proiectelor de Hotărâri

   Proiectele de hotărâri se vor înregistra în registru a)Evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative. La înregistrarea proiectului de hotărâre, se completeaza toate câmpurile, cu excepția câmpurilor număr și data înregistrării. ...
  • Înregistrarea Hotărârilor autorității deliberative

   Hotărârile vor fi generate automat de către aplicația Regista, și înregistrate în registrul b) Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, în momentul în care un Proiect de Hotărâre este înregistrat cu statusul Adoptat. Pentru ...