Înregistrarea Hotărârilor autorității deliberative

Înregistrarea Hotărârilor autorității deliberative


Hotărârile vor fi generate automat de către aplicația Regista, și înregistrate în registrul b) Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, în momentul în care un Proiect de Hotărâre este înregistrat cu statusul Adoptat.
Pentru cazurile excepționale în care avem o Hotărâre fără proiect, putem adauga independent doar Hotărârea, prin butonul Adaugă Hotărâre fără proiect, pe care îl regăsiți la registrul b) Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, în partea de jos a paginii.
Cum vor fi numerotate Hotărârile în registrul b)?
Hotărârile vor fi numerotate în ordinea în care au fost adoptate (nu înregistrate) Proiectele de Hotărâri.
Dacă de exemplu, avem 3 proiecte înregistrate cu numerele 1, 2, 3 și marchez ca Adoptat doar proiectul înregistrat cu numărul 2, atunci aplicația va crea automat în registul b), Hotararea cu nr 1. În acest fel, Proiectul înregistrat cu nr 2, va coincide cu Hotarârea nr 1 din registrul b).

Modificarea Hotărârilor consiliului local

După adăugarea automată a Hotărârii, aceasta se poate modifica prin click pe creionul din partea dreaptă (Modifică).
Câmpurile: data dezbaterii în ședința consiliului local (data adoptării), titlul Hotărârii, nume și funcție inițiator,  compartimente și caracter (individual/normativ), sunt câmpuri preluate automat din proiectul aferent. Toate câmpurile pot fi modificate ulterior, cu excepția numărului de ordine. 

Ulterior, după adăugarea automată a Hotărârilor, se vor completa următoarele câmpuri: 
 1. Data intrării în vigoare: se va completa manual de către funcționar.
 2. Fișier: se va atașa pdf-ul cu Hotărârea scanată.
 1. Evenimente ulterioare adoptării: În cazul în care ulterior adoptării hotărârii aceasta suferă modificări, completări sau abrogare, în această coloană se trec toate aceste evenimente, menționându-se, în ordine cronologică, tipul evenimentului, precum și numărul și anul hotărârii consiliului local care afectează actul administrativ în cauză. 
De exemplu:
1. modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2019;
2. modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2019;
3. abrogată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2019

Modificare stare proiect de Hotărâre

Aplicația Regista permite modificarea câmpului Finalizarea Procedurii. Putem modifica starea ultimului proiect adoptat, trecându-l din nou în status Nou, Retras sau Respins.
Regula care permite această modificare este ca Hotărârea asociată proiectului, să aibă cel mai mare număr de înregistrare.
În momentul în care modificăm starea unui Proiect, din adoptat în starea nou, Hotărârea asociată va fi ștearsă, iar numărul de înregistrare va fi eliberat - astfel încât să nu existe întreruperi în numerele de înregistrare. 

Buton vizualizare documente pe structura veche

Butonul de vizualizare documente pe structura veche din ambele registre HCL a fost mutat în partea de jos a paginii, sub tabel în partea dreapta, pe aceeași linie cu butonele Exportă CSV și Imprimă.

  • Related Articles

  • Înregistrarea Proiectelor de Hotărâri

   Proiectele de hotărâri se vor înregistra în registru a)Evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative. La înregistrarea proiectului de hotărâre, se completeaza toate câmpurile, cu excepția câmpurilor număr și data înregistrării. ...
  • Ștergerea proiectelor și hotărârilor autorității deliberative

   Ca urmare a modificărilor aduse în modulul Monitorul Oficial Local cu ocazia publicării Ordinului 25/2021, s-a schimbat modul în care se șterg hotărârile și proiectele de hotărâri. Pentru ștergerea lor, vei avea nevoie să fii logat cu cont de ...
  • Registrele Hotărâri și Dispoziții

   Monitorul Oficial Local Modificări aduse în ianuarie 2021 - Registrele Hotărâri și Dispoziții De la lansarea MOL Regista, în conformitate cu Ordonanța de urgență 57/2019, modulul a fost îmbunătățit prima dată în ianuarie 2020, iar acum venim cu o a ...
  • Modificările aduse registrelor de Hotărâri

   Modificările aduse secțiunii Hotărârile autorității deliberative Ca urmare a modificărilor aduse odată cu Ordinul 25/2021, secțiunea Hotărârile autorității deliberative din Monitorul Oficial Local își schimbă structura astfel, avem următoarele ...
  • Înregistrarea rapidă a documentelor

   Actualizare funcționalitate - înregistrarea rapidă a documentelor Pentru a eficientiza fluxul de rezervare numere din aplicația Regista, butonul Rezervă numere înregistrare a fost modificat în Adaugă documente rapid . Odată cu această modificare am ...