Modificările aduse registrelor de Dispoziții

Modificările aduse registrelor de Dispoziții

Modificările aduse secțiunii  Dizpozițiile autorității executive  

Ca urmare a modificărilor aduse odată cu Ordinul 25/2021, secțiunea Dispozițiile autorității executive din Monitorul Oficial Local își schimbă structura astfel, avem următoarele registre publice:
a) Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive
b) Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive

Care este fluxul de înregistrare al Dispozițiilor autorității executive?

 Pentru a eficientiza munca funcționarilor de a înregistra documentele atât în registrul de proiecte de dispoziții cât și în registrul evidența dispozițiilor autorității executive, am automatizat procesul de adăugare astfel:
1. Când înregistrăm un document în registrul a)Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive, se adaugă automat același document și în registrul b), cu următorul număr disponibil;
2. Când înregistrăm un document în registrul b)Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive, se adaugă automat același document și în registrul a), cu următorul număr disponibil.
Cu alte cuvinte, atunci când un document este înregistrat în oricare din cele două registre, acesta este duplicat și adăugat și în celălalt registru.
Documentele adăugate preiau fișierul electronic atașat în ambele registre, astfel nu mai este nevoie să le încărcăm de două ori.

Dezactivare duplicarea documentelor la dispoziții:

Deoarece există dispoziții fără proiect sau invers, vă puteți alege modalitatea de introducere a proiectelor de dispoziții și dispozițiilor separat, astfel:

Modificarea documentelor

Orice câmp (dată, titlu, emitent, conținut pe scurt, compartiment, fișiere)  pe care îl modificăm la un document din cele două registre de la secțiunea Dispozițiile autorității executive, va fi modificat doar pe documentul pe care îl modificăm (proiect de dispoziție sau dispoziție).
Mai exact, la adăugarea unui document în oricare din registrele de dispoziții a) sau b) se va adăuga un document identic în fiecare registru (în cazul în care nu ați ales setarea "Adăugare independentă și manuală"). Apoi proiectul acestui document poate avea câmpurile de mai sus modificate în registrul a) fără ca schimbările să se aplice și pentru dispoziția asociată în registrul b), și invers.

Ștergerea documentelor

Atunci când ștergem un document înregistrat în cele două registre, se va șterge automat și documentul duplicat.
În cazul în care ați ales setarea "Adăugare independentă și manuală", ștergerea se va efectua doar pe documentul ce va fi șters (proiect de dispoziție sau dispoziție).


  • Related Articles

  • Registrele Hotărâri și Dispoziții

   Monitorul Oficial Local Modificări aduse în ianuarie 2021 - Registrele Hotărâri și Dispoziții De la lansarea MOL Regista, în conformitate cu Ordonanța de urgență 57/2019, modulul a fost îmbunătățit prima dată în ianuarie 2020, iar acum venim cu o a ...
  • Modificările aduse registrelor de Hotărâri

   Modificările aduse secțiunii Hotărârile autorității deliberative Ca urmare a modificărilor aduse odată cu Ordinul 25/2021, secțiunea Hotărârile autorității deliberative din Monitorul Oficial Local își schimbă structura astfel, avem următoarele ...
  • Monitorul Oficial Local - Prezentare generala

   Monitorul Oficial Local este unul dintre modulele portalului public e-Guvernare al aplicației Regista; nu necesită instalare, iar configurarea acestuia durează numai câteva minute. Acesta are scopul de a automatiza publicarea documentelor publice, ...
  • MOL - Secțiunea Documente și informații financiare

   Secțiunea  Documente și informații financiare , din Monitorul Oficial Local, reprezintă registrul în care înregistrăm informațiile publice privind bugetele locale. Documetele din acest registru, se pot încadra la diverse tipuri, precum: 1. PROIECTELE ...
  • Listarea Registrelor

   Listarea Registrelor Aplicația Regista vă oferă posibilitatea să listați registrele din modulele Registratură și Monitor Oficial Local . Puteți face acest lucru prin extragerea raportului în varianta CSV, prin click pe butonul . Butonul îl regăsiți ...